Rainbow page separator

Na propojce ulic se podle počasí bude pracovat do prosince

Středa, 30. srpna 2023

Žďár nad Sázavou / Až do zimní pauzy, jejíž začátek je předpokládaný v prosinci, budou letos pokračovat práce na výstavbě propojky ulic Jamská a Brněnská, které začaly v březnu. Investiční akce vyčíslená na pětašedesát milionů korun má zabrat celkem čtrnáct měsíců včetně zimní technologické přestávky a zahrne asi dvě stě metrů nové komunikace od nákupního parku v Brněnské ulici směrem k Jamské ulici, kde se napojí na taktéž novou okružní křižovatku před sídlem Hasičského záchranného sboru. Součástí projektu jsou i inženýrské sítě, chodník pro pěší a cyklisty, zastávka MHD, veřejné osvětlení, protihluková stěna a rovněž veřejná zeleň, která nahradí vykácené břízy, jež musely stavbě ustoupit. 

Město propojku ulic, jejímž účelem je rozmělnit dopravní zatížení v ulicích Žďáru, buduje na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem obchodního centra postaveného v roce 2009.