Rainbow page separator

Na ředitele dvou základních škol vyhlásila radnice konkurz

Neděle, 18. února 2018

Základní škola Švermova Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nový konkurz čeká ředitele „druhé“ základní školy v Komenského ulici a „čtvrté“ základní školy v ulici Švermova; obě výběrová řízení vyhlásila žďárská radnice. Proběhnou podle pravidel o vyhlášení nového konkurzu vždy po šestiletém funkčním období ředitelů školských i neškolských příspěvkových organizací města. Všichni zájemci, kteří se chtějí konkurzů na zmíněné pracovní pozice zúčastnit, mohou posílat svoje přihlášky do 12. března do sekretariátu starosty města v obálkách označených Konkurz ZŠ Komenského 2, případně Konkurz ZŠ Švermova 4. Součástí přihlášky je rovněž předložení koncepce rozvoje a řízení školy na šestileté období. Samotné výběrové řízení se má uskutečnit v dubnu. V předešlých měsících se už po šesti letech konaly konkurzy na ředitele polikliniky, „třetí“ základní školy v Komenského ulici 6 a rovněž příspěvkových organizací Sportis a Kultura Žďár.