Rainbow page separator

Na reklamu dle představ města mohou podnikatelé získat dotaci

Čtvrtek, 25. Únor 2021

Žďár nad Sázavou / Manuál dobré praxe týkající se reklamy a označování provozoven či obchodních domů připravila žďárská radnice. Podstatou je řešení takzvaného reklamního smogu, tedy nadměrné a nijak nekorigované reklamy, která zahlcuje veřejný prostor. Manuál, kterým se město inspirovalo v městské části Brno – střed a je k dispozici i na webu Žďáru, byl rozpracován pro místní potřeby a má posloužit jako vodítko pro podnikatele. Povinný je pouze pro subjekty, které mají v rámci dotačního programu žďárské radnice zájem získat peníze na estetická a sofistikovanější reklamní sdělení.
Ve Žďáře současně schválili ceník nájemného reklamních zařízení, což jsou „áčka“, kiosky či restaurační zahrádky. Jejich provozovatelé budou platit buď tolik, kolik platili dosud, anebo mohou mít sníženou taxu, respektive první rok zcela bez poplatků ve smyslu podpory podnikání, pokud městu vyjdou vstříc v jeho představách, jak má kultivované reklamní sdělení vypadat, a to právě na základě zmíněného manuálu. Zájemci o dotační podporu města při tvorbě odpovídající reklamy na svých provozovnách či obchodních domech o ni mohou žádat od začátku března do konce září. Vyřízení žádostí bude probíhat průběžně, nejpozději však do 15. října. Maximální objem dotace byl stanoven na 15 tisíc korun, minimální jsou tři tisíce. Na projektu se žadatel musí finančně podílet minimálně dvaceti procenty uznatelných nákladů.

ilustrační foto