Rainbow page separator

Na rekonstrukci vodovodu naváže oprava celé ulice

Pondělí, 11. Květen 2015

Svratka / Rekonstrukce vodovodu od 11. května začne ve svratecké ulici Račanská. S ní je spojena i možnost omezené dodávky pitné vody při přepojování vodovodního řadu a přípojek. Na tyto výpadky budou obyvatelé s předstihem upozorněni. Původní vodovodní rozvody v některých místech pocházejí z roku 1954. Po dobu prací bude pro motorovou dopravu částečně uzavřen vjezd do ulice.
Kromě rekonstrukce vodovodní sítě v Račanské ulici dojde zároveň i k pokládce kabelů veřejného osvětlení a nakonec přijde na řadu nová asfaltová komunikace. Ta byla poškozena loni v srpnu povodní, když rozvodněný potok Řivnáč vytopil více než desítku domů v ulici Na Nábřeží a valící se voda poničila most přes potok a silnici.
Svratecká radnice na obnovu lokality získala příspěvek z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Dotace představuje částku ve výši zhruba půldruhého milionu korun, spoluúčast města má být okolo milionu.