Rainbow page separator

Na tržnici za náměstím možná přibudou další parkovací místa

Pondělí, 31. července 2017

Žďár nad Sázavou / Vyznačení parkovacích míst na centrálním parkovišti u městské tržnice s povděkem kvitují žďárští obyvatelé i řidiči odjinud. Do budoucna možná dojde k doplnění vodorovného značení i v části parkoviště směrem k centru města, které je aktuálně rezervováno pro potřeby tržnice. „Část prostoru byla myšlena jako rezerva pro tržnici. Pokud tento prodej bude nadále v útlumu a nedojde k jinému celkovému koncepčnímu řešení prostoru, bude zváženo doplnění vodorovného dopravního značení i v těchto místech,“ informoval Jiří Kasper z odboru komunálních služeb žďárské radnice. Na zvážení je také doplnění směrovek navádějících řidiče k parkovišti, kde za parkování nemusí platit.
Na jaře v tržnici došlo k prověření umístění nevzhledných konstrukcí stánků, některých často již nevyužívaných, a jejich odstranění. Patřily prodejcům, kterým radnice pronajímala plochu pro podnikání. K zásadnějším změnám může v budoucnu podle vedení města dojít v souvislosti s úpravou celé oblasti. Ta se nebude týkat pouze centrálního parkoviště a tržnice, ale zahrne území zhruba od prodejny Vesna.