Rainbow page separator

Na údržbu tras na Novoměstsku je možné finančně přispět

Úterý, 15. Leden 2019

Běžecké stopy

Novoměstsko / I v letošním roce budou v okolí Nového Města za příznivých klimatických podmínek udržovány lyžařské trasy v délce až sto kilometrů. Vedou v katastrech Nového Města na Moravě, Radňovic, Jiříkovic, Vlachovic, Skleného, Tří Studní, Fryšavy pod Žákovou horou, Kadova, Samotína, Blatin, Krátké, Milov, Podlesí, Sněžného, Kuklíku, Odrance, Věcova, Jimramovských Pavlovic, Míchova, Roženeckých Pasek, Jimramova, Studnic, Pohledce, Rokytna, Zubří, Maršovic a nově také Řečice, Hlinného, Slavkovic a Petrovic. Finančně se na zajištění péče o lyžařské tratě podílí obce sdružené v Mikroregionu Novoměstsko a společnost E.ON. Na údržbu tras byla rovněž zřízena veřejná sbírka; na webu Lyžařské Novoměstsko je vzor darovací smlouvy i smlouvy o reklamní činnosti, kterou může využít jak veřejnost, tak zejména provozovatelé ubytování a služeb na Novoměstsku.
Aktuální informace o stavu najetých lyžařských tras je možné sledovat na webu www.lyzovani.nmnm.cz, případně zjistit v novoměstském informačním centru na Vratislavově náměstí.