Rainbow page separator

Na začátek rekonstrukce čističky dojde nejdříve příští rok

Úterý, 16. června 2020

Žďár nad Sázavou / Za provozu bude probíhat rekonstrukce a modernizace žďárské čistírny odpadních vod. Ta už nějakou dobu přestává postačovat zpřísňujícím se technologickým požadavkům a především kapacitním potřebám. Na rekonstrukci, která podle současných odhadů vyjde na více než dvě stě milionů korun, je již zpracovaný projekt a vyřízeno územní povolení, v přípravě je podání žádosti o stavební povolení. Následně dojde na posuzování objemu dotační podpory, bez níž se náročný projekt neobejde. Za předpokladu příslibu státních peněz prostřednictvím Státního fondu životního prostředí by tak na samotné stavební práce mohlo dojít nejdříve příští rok.
Modernizace čističky v režii Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a žďárské radnice zajistí navýšení její kapacity a pořízení nových technologií, čímž se rovněž zlepší čistota vody vypouštěné do řeky Sázavy a sníží se energetická náročnost provozu. Čistírna odpadních vod prošla kompletní rekonstrukcí před více než dvěma desetiletími. Nyní už ale zařízení ve špičkách s ohledem na svoji kapacitu nedostačuje, navíc vzhledem ke stále přísnější legislativě by v budoucnu mohly hrozit pokuty za vypouštění nedočištěných odpadních vod.