Rainbow page separator

Na základu poutní loučky přibyly cestičky, chybí už jen tráva

Středa, 31. března 2021

Žďár nad Sázavou / Pouze z ambitu obklopujícího památku si nyní mohou lidé prohlédnout poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře – objekt zapsaný na seznamu UNESCO. V areálu již po srovnání terénu po předchozím vymístění hrobů vznikla takzvaná poutní loučka, která bude na jaře oseta travním semenem. Na svém místě jsou už i cestičky ze žulové dlažby spojující kostel s přístupovými branami.
Loučka pro poutníky byla u kostela, jenž je dílem významného architekta a zakladatele takzvané barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichla z let 1719-1722, již v době jeho vzniku – pohřbívat se kolem něj začalo až koncem 18. století. K postupnému zrušení hřbitova se žďárská radnice zavázala v souvislosti se zapsáním památky na seznam UNESCO v roce 1994 a na nedalekém novém hřbitově se začalo pohřbívat o dva roky později. Některé hroby byly od kostela přeneseny právě tam, jiné zanikly, ale ostatky v zemi zůstaly, takže stále jde o pietní místo.
Areál kostela je postupně opravován od roku 2017, komplexní stavební činnosti za bezmála třiačtyřicet milionů korun byly podpořeny evropskou dotací. Finišující projekt je zaměřen na obnovu exteriéru i interiéru unikátního svatostánku a kromě obnovy fasády, oken a štukové výzdoby zahrnuje rovněž zrestaurování mobiliáře, podlahy a osvětlení památky. V budoucnosti má přijít na řadu ještě rekonstrukce ambitu.