Rainbow page separator

Na Žďársku vyzvali obyvatele i firmy k šetření s vodou

Pátek, 2. Srpen 2019

Žďár nad Sázavou / Žďárský vodoprávní úřad vzhledem k dlouhodobému suchému období a nepříznivé hydrologické situaci ohledně podzemních vod vyzval všechny obyvatele a podnikatelské subjekty ve správním obvodu Žďáru nad Sázavou k šetření s vodou. Jedná se zejména o omezení odběrů povrchových a především podzemních vod, a to včetně vody z vodovodního řadu.
V praxi jde především o odběry pro účely mytí automobilů, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů u rodinných domů, omezení kropení zpevněných ploch a podobné aktivity, které nejsou nezbytné. V souvislosti s tím se počítá rovněž se zvýšenými počty kontrol. Ty budou zaměřeny na dodržování minimálních zůstatkových průtoků v řekách pod vodními nádržemi, dodržování manipulací na nádržích, manipulačních řádů ze strany provozovatelů malých vodních elektráren a rovněž na dodržování povolených odběrů povrchové i podzemní vody.