Rainbow page separator

Na Zelené hoře budou k vidění kroje z Horácka i odjinud

Úterý, 26. září 2023

Žďár nad Sázavou / Úderem desáté hodiny dopolední vyrazí ve čtvrtek 28. září průvod krojovaných členů folklorních souborů a farníků nejenom z vysočinských farností, duchovních či muzikantů od baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ve žďárském zámku k poutnímu kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památce UNESCO. Tam se od 11 hodin u příležitosti tradiční lidové krojové pouti uskuteční slavnostní mše svatá za doprovodu svatojánských písní a Horácké muziky. Od poledne do půl třetí se pak mohou účastníci krojové pouti i diváci těšit na pestrý kaleidoskop vystoupení folklorních souborů v zelenohorském areálu.

V letošním roce je lidová krojová pouť spojena rovněž se vzpomínkou na tři století, která uplynou od úmrtí stavitele ojedinělého svatostánku ve stylu barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho Aichla.