Rainbow page separator

Náhradní zastávka u HETTICHu poslouží až do konce února

Pátek, 20. ledna 2023

Žďár nad Sázavou / Až od března se vrátí na své původní místo dočasně přesunutá zastávka autobusů městské hromadné dopravy (MHD) u dolní brány firmy HETTICH v Jihlavské ulici. Náhradní stanoviště budou cestující využívat až do zkolaudování stavebních prací. Úpravy týkající se obnovy autobusové zastávky, vzniku nového chodníku, místa pro přecházení, travnatých pásů či veřejného osvětlení, což bylo žďárskou radnicí vyčísleno na více než devět set tisíc korun, souvisí s předchozí modernizací vozovky v půl kilometru dlouhé části Jihlavské ulice, kterou prochází frekventovaná krajská komunikace II/353. Tato investice Kraje Vysočina obsáhla rovněž obnovu dvou mostů – nad železniční tratí Praha – Brno a vlečkou vedoucí do firmy ŽĎAS. Současně byla v lokalitě provedena rekonstrukce rozvodů vodovodu ve většinové režii Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Žďár nyní dokončuje svoji část prací zahrnující obnovu a rozšíření tamní infrastruktury.