Rainbow page separator

Nákup hasičského auta by mohla podpořit i krajská dotace

Středa, 8. Červen 2016

Nákup hasičského auta by mohla podpořit i krajská dotace

Jimramov / Uvolnění finančních prostředků na pořízení dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičův v Ubušíně, místní části Jimramova, schválili jimramovští zastupitelé. Na nákup auta pro ubušínské hasiče získal městys dotaci z ministerstva vnitra, a to ve výši padesáti procent předpokládané pořizovací ceny vozidla, což je maximálně 450 tisíc korun.
Jimramovští zastupitelé proto rozhodli ještě o podání žádosti o dotaci od Kraje Vysočina. Ta by mohla činit až třetinu pořizovací ceny vozidla, tedy 300 tisíc korun. Zbývajících 150 tisíc by pak bylo uhrazeno z prostředků městyse.
Pokud se ale Jimramovu krajskou dot088
aci získat nepodaří, zaplatí z vlastních peněz celou polovinu nákladů na pořízení hasičského automobilu.