Rainbow page separator

Nákup multikáry na veřejně prospěšné práce podpoří dotace

Středa, 20. června 2018

Žďár nad Sázavou / Čtvrtmilionovou státní dotaci získala žďárská radnice na pořízení elektrické multikáry, kterou budou při své činnosti v různých částech Žďáru používat pracovníci zaměstnaní při veřejně prospěšných pracích. Vozidlo jim pomůže například při následném odvozu shrabaného listí, trávy či dalšího materiálu po úklidu města, takže je budou moci multikárou ihned odvézt a nevznikne časová prodleva, kdy hrozí, že připravené hromádky při okrajích komunikací rozfouká vítr nebo roznesou chodci na botách.
Pořizovací cena elektrického užitkového vozidla činí přibližně osm set tisíc korun bez daně z přidané hodnoty, jeho únosnost je až 1,2 tuny.