Rainbow page separator

Námrazové jevy u Studnic vědci sledovali už za první republiky

Pondělí, 4. Leden 2021

Nové Město na Moravě / Bezmála osm desítek let jsou zaznamenávána data z měřicího zařízení pro výzkum námrazy pomocí stožárů u místní části Nového Města na Moravě Studnice (784 m.n.m.). Stávající tři stožáry s modelovým elektrickým vedením na místě stojí od roku 1980, avšak síla námrazy se tam měřila už v roce 1929, přičemž konkrétní kontinuální data se zachovala od čtyřicátých let minulého století. Unikátní výzkum, jehož výsledky slouží například při navrhování nových technologií nebo ochranných prvků přenosových soustav či námrazových map pro energetiku a stavebnictví, byl kdysi záměrně situovaný do oblasti s intenzivním výskytem námrazových jevů.
Se stožáry u Studnic nacházejícími se v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy již patnáct let zásadně nesouhlasí ochranáři. Spor o jejich odstranění se táhne léta. Prostřední ze stožárů navíc slouží jako telekomunikační a pro přenos internetového signálu. Vědci by rádi u nás i ve světě ojedinělé zařízení na místě zachovali co možná nejdéle, neboť případným přesunem do jiné oblasti nechtějí znehodnotit dlouhou řadu let získávaná data.