Rainbow page separator

Nánosy bahna začnou ze svrateckého rybníka bagrovat na podzim

Neděle, 11. Červenec 2021

Svratka / Na plánované odbahnění čeká vypuštěný svratecký rybník Svratka. „Připravuje se vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky tak, abychom mohli na podzim konečně zahájit celkovou revitalizaci rybníka,“ upřesnil svratecký starosta František Mládek.
Revitalizace rybníka pod svrateckým koupalištěm, který vznikl v letech 1973 až 1983, má mimo jiné zlepšit hospodaření s vodou; jde kupříkladu o zajištění bezpečného převedení zvýšených a povodňových průtoků, vylepšení akumulační schopnosti území nebo zadržení vody v krajině. Svratecké radnici se na realizaci záměru podařilo získat příslib evropské dotační podpory ve výši 24,5 milionu korun. Jedná se o pětadevadesát procent z celkových uznatelných nákladů. Úpravy rybníka Svratka potrvají déle než rok. Kromě samotného odbahnění nádrže bude vybudováno obtokové koryto a ostrov ve vodní ploše, dojde k dosypání koruny hráze, vytvoření litorální zóny s tůněmi nad rozdělovací hrází i k opravě vysloužilé vakové a hradicí konstrukce.