Rainbow page separator

Napříč generacemi …

Čtvrtek, 10. května 2018

Žďár nad Sázavou / Druhé pololetí školního roku 2017/2018 prožili žáci učebního oboru aranžér několik nevšedních výukových dní odborného výcviku. Kresbu tečkovanou technikou pomocí mikrotužky je přišla učit paní Bohumila Málková.

Ačkoliv je věkem seniorka, velmi nás překvapila svým neutuchajícím životním elánem, který projevuje nejen ve výtvarném oboru. Paní Málková čerpá z mnohaletých zkušeností a důkladnou přípravou na pracovní workshop vždy zaujme a vtáhne žáky do kreativní činnosti. Současně píše poezii a největší obdiv si zasluhuje její chuť do života, protože těmto uměleckým činnostem se začala systematičtěji věnovat až po odchodu do penze.

V dnešní době, kdy je ve společnosti vyzdvihován kult mládí, bylo velmi příjemné sledovat, jak žáci vnímají nejen zajímavou výuku kreslířské techniky, ale i naslouchají životním zkušenostem dámy, která by věkem mohla být jejich babičkou. Paní Málková to s dětmi umí, dokáže je zaujmout a nechat volně plynout jejich tvůrčí elán. Možná i proto, že má s učitelstvím, byť v mateřské škole, celoživotní zkušenosti.

Žáci byli osobností paní Málkové inspirováni a celá její životní filozofie aktivity a životního naplnění je oslovila víc, než by se dalo očekávat. U paní Málkové se do písmene naplňuje moudrost, kterou napsal Johann Wolfgang Goethe: „ Mládí není období života, ale duševní stav.“ Celý učební den velmi příjemně utíkal a na konci jsme se domluvili, že bychom chtěli výukový den zopakovat – pravděpodobně s jinou výtvarnou technikou, ale se stejnou paní učitelkou. A tak přišla na řadu kresba pomocí šrafování. Pokud právě v těchto dnech navštívíte prostory školy, můžete společně s ostatními obdivovat interiér, kde jsou vystaveny zdařilé práce, které nám všem dělají radost.

A na závěr jako přání všem, kdo mají často pocit, že dnes už snaha o dobro mezi lidmi mizí a zbývá jen to horší, cituji úryvek z básně „ Život “ paní Bohumily Málkové:
Ať řeka života všem bez peřejí teče
činy
ať dobrem jsou
a ne dotekem meče
slova
ať pohladí jak jenom máma umí
kdo život prožívá
životu
porozumí …

Radka Pospíchalová, zástupkyně ředitelky pro odborný výcvik

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou s.r.o.