Rainbow page separator

Naučná stezka v Kadově představí železářskou minulost obce

Středa, 20. září 2023

Kadov / Novou naučnou stezku nazvanou Železářství na novoměstském panství v sobotu 23. září otevřou v Kadově. Slavnostní přestřižení pásky za přítomnosti vedení obce proběhne ve 13 hodin na návsi u úvodního z celkem šesti panelů. Poté se uskuteční komentovaná procházka po trase vedoucí katastrem Kadova s výkladem historika Miloslava Lopaura, jenž na přípravě naučné stezky s obcí spolupracoval. 

Panely přibližují slavnou historii kadovských železáren, které byly významným centrem železářství v regionu, a místa, kde se nacházely hutě, doly, milíře a další objekty. 

Počátky obce jsou spojeny právě se založením dvou vysokých pecí na výrobu železa v polovině 17. století majitelem novoměstského panství Františkem Maxmiliánem Kratzerem ze Schönsberka. Kadov pak začal vznikat jako osada dělníků pracujících v hutích a obhospodařujících vymýcené paseky. Na Moravě vyhlášené kadovské železárny vyráběly užitkové předměty pro zemědělství, řemeslnou výrobu a stavebnictví, z dalších výrobků se proslavily zejména litinové kříže, které jsou dodnes k vidění například na hřbitovech v okolí. Největšího rozmachu dosáhla tamní výroba železa v 18. a na počátku 19. století, huť byla zrušena v roce 1874.