Rainbow page separator

Návrh rozpočtu budou zastupitelé schvalovat 16. prosince

Pátek, 3. prosince 2021

Žďár nad Sázavou / Do 16. prosince, kdy budou zastupitelé projednávat a schvalovat rozpočet na rok 2022, mohou lidé uplatnit námitky k jeho návrhu, který je k dispozici buď v elektronické podobě na webu města, či k nahlédnutí v listinné podobě ve finančním odboru. Rozpočet Žďáru je navržený jako schodkový s příjmy ve výši 562,8 milionu korun a výdaji 635,8 milionu. Rozdíl má být hrazen prostřednictvím finančních přebytků z hospodaření města v minulých letech.
K významným investičním akcím příštího roku by podle návrhu měly patřit například výkup dalších pozemků v průmyslové zóně Jamská a na Klafaru, pokračování rekonstrukce Vodojemu a pěší zóny v Nádražní ulici, rekonstrukce rybníka Velký Posměch či výstavba Centra sociálních služeb v Dvořákově ulici. V rozpočtu jsou zaneseny taktéž náklady na budování a obnovu dětských hřišť, psí park, pokračování úprav v parku Farská humna, obnova zastávek a výstavba chodníku a přechodu pro chodce v Jihlavské ulici, oprava lávek v ulici Dvorská a u Bránského rybníka, rekonstrukce veřejného prostranství v ulicích Bezručova, Santiniho a Jungmannova a řada dalších menších akcí.