Rainbow page separator

Návrh rozpočtu si mohou lidé prohlédnout do začátku prosince

Středa, 25. Listopad 2015

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Do 1. prosince bude na úřední desce novoměstské radnice vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2016. I v příštím roce budou zachovány oddělené rozpočty místních částí Nového Města.
Rozpočet je koncipován jako schodkový, celkové příjmy jsou v návrhu rozpočtu ve výši 188 108 100 korun, celkové výdaje 203 477 200 korun. Jako schodkový je rozpočet navrhován zejména z důvodu vysokých výdajů na větší provozní akce a vysokých investičních výdajů.
V návrhu rozpočtu na rok 2016 je počítáno s poklesem celkových příjmů, který je způsoben především výrazným snížením přijatých dotací, současně všechny doplatky investičních dotací město obdrželo již letos. Novoměstská radnice předpokládá, že v příštím roce bude žádat o dotaci na spolufinancování obnovy Horáckého muzea a komunitního domu pro seniory. V případě, že některou z dotací získá a dojde k realizaci projektu, budou na tyto investice použity peněžní fondy města.