Rainbow page separator

Návrh územního plánu dostanou v září na stůl zastupitelé

Pátek, 5. srpna 2016

Žďár nad Sázavou / Návrh na vydání nového územního plánu posoudí žďárští zastupitelé při svém jednání 8. září. V případě, že zastupitelstvo bude souhlasit s předloženým návrhem a s výsledky jeho projednání a nový územní plán vydá, dokument nabude účinnosti koncem letošního září.
Nový územní plán Žďáru nad Sázavou se začal projednávat v roce 2011, v roce 2013 a 2014 se pak uskutečnila dvě veřejná jednání, kde mohli obyvatelé města vznášet připomínky a námitky k navrženému řešení, s nimiž se poté bylo nutné vypořádat.
Dosud závazný dokument Žďáru nad Sázavou, který platí také pro místní části města Stržanov, Mělkovice, Veselíčko a Radonín, byl schválen v roce 2003.
Žďárská radnice nový územní plán potřebuje dořešit, neboť ten stávající již v různých ohledech nevyhovuje. Například při nabídce pozemků investorům, kteří by rádi podnikali v navazující průmyslové zóně.