Rainbow page separator

Návrh žďárského územního plánu čeká další projednávání

Úterý, 27. Říjen 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Začátkem prosince plánuje žďárská radnice na úřední desce zveřejnit termín dalšího veřejného projednávání návrhu územního plánu města. V současné době projektant zpracovává úpravu dokumentace, přičemž upravený návrh územního plánu musí pořizovatel na základě stavebního zákona znovu projednat s veřejností a se všemi dotčenými orgány.
Po loňském druhém veřejném projednávání územního plánu, které se uskutečnilo v říjnu, byly k návrhu koncepce především obyvateli Žďáru podány téměř tři stovky námitek, návrhů a připomínek.
S vydáním nového územního plánu, který má nahradit předchozí z roku 2003, jenž aktuálně platí, žďárský městský úřad počítá v prvním čtvrtletí roku 2016.