Rainbow page separator

Návrhy na změnu územního plánu je možné podat do 18. března

Čtvrtek, 29. února 2024

Nové Město na Moravě / Čtvrtou změnu aktuálního územního plánu připravuje novoměstská radnice. Do pondělí 18. března mohou jak obyvatelé Nového Města a jeho místních částí, tak právnické osoby mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku či stavbě nacházející se na území Nového Města na Moravě či některé z osad podat návrh na změnu platného územního plánu. 

Případný podklad je třeba doručit odboru stavebnímu a životního prostředí/úřadu územního plánování novoměstského městského úřadu. 

Po odsouhlasení konkrétního návrhu změny územního plánu bude její navrhovatel vyzván k uhrazení příslušné peněžní částky související s přijatými pravidly pro způsob financování nákladů na pořízení změny územního plánu Nového Města na Moravě.