Rainbow page separator

Návrhy ze soutěže na smuteční síň vystavují v kulturním domě

Sobota, 24. září 2022

Nové Město na Moravě / Nejlepší návrh vzešlý z architektonické soutěže, které se zúčastnila třicítka architektů a architektonických kanceláří, na vzhled nové smuteční síně bude postoupen k dalšímu zpracování. Jako nejlepší porota složená z odborníků a zástupců města vybrala návrh ateliéru KamKab!net, který podle ní nejlépe zohledňuje sepětí s přírodou i praktické využití. Podstatné bylo také environmentální hledisko, ale i spotřeba a využití energií a nakládání se zemědělskou půdou, krajinou a srážkami.
Zájemci se mohou seznámit i s výběrem dalších třinácti architektonických návrhů, které jsou až do konce září k vidění v prostorách chodby ve druhém podlaží kulturního domu. Všech třicet návrhů je pak k prohlédnutí na webu Nového Města.
Nová smuteční vznikne v blízkosti Cihelského a Klečkovského rybníka v ulici Malá. Z druhé strany bude navazovat na katolický hřbitov. Výstavbu smuteční síně město zvažovalo několik let, neboť stávající zařízení nacházející se v blízkosti kulturního domu je již nedostačující.