Rainbow page separator

Návštěvy se zatím oddalují, obava je i z nákazy zdravotníků

Sobota, 16. Květen 2020

Vysočina, Nové Město na Moravě / Poté, co bylo stanoveno, že od 25. května budou opět povoleny návštěvy v domovech pro seniory zřizované Krajem Vysočina, dosud není jasné, kdy se návštěvám otevřou i krajské nemocnice. Tedy také v Novém Městě na Moravě. Rychlé povolení návštěv nemocných by totiž mohlo zkomplikovat takzvanou triáž, tedy současné třídění přicházejících lidí u vstupu do nemocnice.
„K velké opatrnosti nás vede obava z případného šíření nákazy COVID-19 zejména u pacientů s dalšími těžkými diagnózami. Navíc v případě zjištění pozitivity návštěvy nebo doprovodu je do povinné čtrnáctidenní karantény umístěn i zdravotní tým. Už nyní, v době přísného zákazu návštěv, právě pozitivní test u doprovázející osoby bez příznaků poslal do karantény sedmičlenný zdravotní tým v Nemocnici Třebíč. Pokud by se tato skutečnost měla v budoucnu častěji opakovat, budeme muset umožnění návštěv z preventivních důvodů oddalovat. Bez plnohodnotného zdravotního týmu opravdu péči v nemocnicích nezajistíme,“ upozornil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.
Vysočinský hejtman Jiří Běhounek v souvislosti s koncem nouzového stavu, ke kterému dojde 17. května, také upozornil, že tímto dnem kraj ukončí bezplatné zásobování ochranným materiálem obcí, obcí s rozšířenou působností, soukromých ordinací a provozů vybrané krizové infrastruktury, přičemž ve stejném režimu nákupu budou fungovat i krajské příspěvkové organizace.