Rainbow page separator

Neefektivní správa městských bytů: Problémy a dopady

Středa, 1. listopadu 2023

V městě se nyní potýkáme s výzvou, která má přímý dopad na občany – dlouhodobě neobsazené byty. Až 15 městských bytů zůstává prázdných, některé až 19 měsíců, přestože zájem o bydlení je stále silný.

Od zrušení Technické správy budov v roce 2020, odpovědnosti za správu bytů přešly na  dvě realitní kanceláře a to PAMEX a INVEST Servis.  Od té doby však město zaznamenalo komplikace v efektivním řízení a opravě těchto bytů. Toto rozhodnutí vedlo k finanční ztrátě – nevybrané nájemné dosáhlo hodnoty 290 tis. 

Je zřetelné, že město nyní čelí výzvě v efektivním spravování svého bytového fondu. Toto neefektivní řízení vede k narůstajícím nákladům pro město a zvyšuje tlak na občany, kteří hledají bydlení. Dřívější Technická správa budov byla považována za neefektivní a nefunkční, ale od jejího zrušení město nenašlo lepší řešení. Od 1.1.2024 přechází správa bytů na SATT a.s.

Vzhledem k dopadu na občany a finanční ztrátě pro město je třeba zaměřit pozornost na naléhavé řešení tohoto problému.