Rainbow page separator

Nejčistší ze sledovaných rybníků je Velké Dářko, má jedničku

Pondělí, 9. Srpen 2021

Naučnou stezkou severskou přírodou kolem Velkého Dářka

Žďársko / Kvalita vody ve sledovaných rybnících, které lidé využívají k rekreačním účelům, s postupujícím létem klesá, nicméně žádná z nádrží nemá vodu nevhodnou ke koupání či aspirující na zákaz koupání.
Jediným z celkem šesti hygieniky sledovaných rybníků na Žďársku, který z posledního vyhodnocení rozborů vody vyšel s „jedničkou“, tedy se zcela nezávadnou vodou ke koupání, je Velké Dářko. S teplotou 22,4°C je bez sinic i dalšího znečištění. Dvojku obdržely Domanínský rybník, Sykovec a novoměstské Koupaliště, kde bylo ve vodě zjištěno mírně zvýšené množství chlorofylu i počínající rozvoj fytoplanktonu. Sykovec je momentálně rovněž nejteplejší – s vodou dosahující 24,2°C. S trojkovým hodnocením, tedy vodou se zhoršenou jakostí, kde se již vyskytují i sinice, skončily Medlov a Pilská nádrž. Citlivým lidem tam po koupání hrozí zdravotní obtíže jako kupříkladu nevolnost, vyrážka či zánět očních spojivek, přičemž obecné doporučení zní se co nejdříve po vykoupání osprchovat čistou vodou.