zahradnictví
Rainbow page separator

Nejnižší cena za zahradnictví je pět milionů

Středa, 21. Květen 2014

Nové Město na Moravě / Veřejná dražba areálu zahradnictví se začátkem června uskuteční v Novém Městě. Zájemci se jí mohou zúčastnit v prostorách bývalého novoměstského informačního centra 4. června v 15.45 hodin, podmínkou zapojení do dražby je složení finanční jistiny. Vítězí nejvyšší podání, přičemž novoměstská radnice areál zahradnictví nechce prodat za méně než pět milionů korun. Podrobné podmínky prodeje nemovitosti budou zveřejněny na úřední desce městského úřadu a rovněž na webu Nového Města. Prodej vítěznému zájemci bude následně schválen tamními zastupiteli.
K prodeji zahradnictví, které je pronajímáno, se novoměstská radnice rozhodla poté, co areál v poslední době chátral a část pozemků zůstala ležet ladem. Kritika se objevila i kvůli směně časti pozemku za pozemky pod komunikacemi U Koupaliště a Nad Městem.