Rainbow page separator

Nejvíce hlasů zatím nasbíraly herní prvky u Koupaliště a budky

Středa, 14. září 2022

Nové Město na Moravě / Až do konce září mohou lidé prostřednictvím webu https://zapojse.nmnm.cz ve třetím ročníku novoměstského participativního rozpočtu. Proběhlo již veřejné projednání všech devíti projektů určených ke zvelebení veřejného prostoru, které navrhli tamní obyvatelé. V průběžném vedení je zatím zřízení herních prvků u rybníka Koupaliště, které následuje instalace budek pro ptáky a netopýry.
O pozornost veřejnosti usilují také projekty beach volejbalového hřiště u Koupaliště, instalace laviček podél cyklostezky vedoucí k Nové Vsi a u Kazmírova rybníka, pítka v centru města, artmatu v centru, prostoru pro trvalou tržnici, relaxačního parku Bezděčka a workoutového hřiště u Kazmírova rybníka.
Výsledky veřejného hlasování se lidé dozvědí začátkem října. I nadále je v Novém Městě pro potřeby participativního rozpočtu počítáno s vyčleněnou finanční částkou v celkové výši 250 tisíc korun.