Rainbow page separator

Některé domácnosti budou navštěvovat tazatelé kvůli statistice

Pátek, 10. Únor 2017

Žďársko / Přede dveřmi některých bytů a domů na Žďársku se v průběhu nadcházejících dnů a týdnů mohou objevit tazatelé Českého statistického úřadu, který v letošním roce organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Šetření se uskuteční v době od 4. února do 28. května a budou do něj zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do dotazníkového šetření Českého statistického úřadu jsou lidem, kteří s nimi projeví zájem spolupracovat, povinni předložit průkaz tazatele a rovněž příslušné pověření, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření. Ve všech fázích zpracování dat je ze strany Českého statistického úřadu zaručena anonymita zjištěných údajů.