Rainbow page separator

Některé kontejnery na bioodpad se plní plasty

Čtvrtek, 10. března 2016

Třídění odpadu

Žďár nad Sázavou / Na zhoršení kvality bioodpadu sváženého ze Žďáru si stěžují provozovatelé bioplynové stanice. Jedná se především o odpad z některých kontejnerů umístěných před bytovými domy, který z velké části obsahuje plasty, s nimiž si systém bioplynové stanice neporadí.
Při únorovém svozu musela žďárská radnice za nekvalitní odpad zaplatit přes osmnáct tisíc korun, protože bylo nutné nechat 14,68 tuny odvézt a uložit na skládku komunálního odpadu do Ronova. Za uložení na skládce Žďár zaplatí 850 korun za tunu namísto 320 korun, navíc cesta na skládku je finančně nákladnější než do místní bioplynové stanice.
Vedení města proto apeluje na obyvatele, aby důsledně třídili bioodpad a nezaměňovali kontejnery. Pro lepší informovanost budou nádoby na bioodpad o objemu 1100 litrů před bytovými domy vybaveny novými samolepkami.