Rainbow page separator

Nemocné a nestabilní stromy nahradí v alejích nová výsadba

Pondělí, 1. Listopad 2021

Žďár nad Sázavou / V listopadu začne plánovaná výsadba nových stromů v rámci obnovy žďárských stromořadí. Vysazeny budou bezmála čtyři stovky dřevin v dvanácti lokalitách, a to především v ulicích Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská. Do země půjdou mladé stromky listnáčů, a to hlavně jilmy, lípy, jírovce, třešně nebo duby. Druhá etapa revitalizace veřejné zeleně ve Žďáře, která je zaměřená na obnovu alejí, zahrnuje výsadbu celkem 384 stromů, což je téměř o dvě třetiny více ne pokácených starých a nemocných či staticky nestabilních dřevin.
Projekt revitalizace alejí navazuje na první etapu obnovy, jež byla provedena v roce 2018. Při ní byly rovněž skáceny nevhodné stromy, jiné zase odborně ošetřeny a další vysazeny v okolí hřbitova v Jamské ulici a u Horního rybníka, na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice, v části čtvrti Vodojem, u školy v Palachově ulici, v sídlišti v ulicích Haškova a Chelčického, podél chodníku od nádraží k firmě ŽĎAS a v sídlišti podél ulice Neumannova.