Nové Město na Moravě, aktuality, ošetřovatel
Rainbow page separator

Nemocní a přestárlí potřebují pečovatele

Sobota, 15. Únor 2014

Nové Město na Moravě / Učební obor ošetřovatelka v příštím školním roce otevře Střední odborná škola v Novém Městě na Moravě. Vzhledem k tomu, že rok od roku přibývá nemocných a přestárlých lidí, kteří potřebují odbornou péči, absolventi oboru budou mít šanci najít místo na trhu práce.
Uplatnění absolventi najdou ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích, ale i při domácí ošetřovatelské péči, v zařízeních pro seniory, zdravotně postižené či v hospicích. Škola připravuje několik oblastí pracovních činností, hlavní z nich bude zaměřena na práci v sociálních službách.
Po zvládnutí tříletého učebního oboru zakončeného získáním výučního listu může absolvent ve stejné škole pokračovat v nástavbovém maturitním studiu.