Rainbow page separator

Nemocnice dostane dva miliony korun na rozvoj paliativní péče

Středa, 16. Leden 2019

Nové Město na Moravě / Grant ve výši dva miliony korun poskytne v následujících dvou letech novoměstské nemocnici nadační fond Avast v rámci programu Spolu až do konce. Ten cílí na rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. „V našich nemocnicích ročně umírá 65 tisíc lidí. V USA má 80 procent nemocnic vlastní paliativní program, u nás je to méně než pět procent. Většina lidí umírá v nemocnicích bez přístupu k paliativní péči a právě to se snaží změnit nadační fond Avast. Dlouhodobě usiluje o to, aby tato péče byla dostupná všem, kdo ji potřebují,“ přiblížila mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.
Nemocniční oddělení dlouhodobě nemocných tak díky finanční podpoře může začít paliativní péči rozvíjet. „Cílem našeho snažení bude zavést, zatím pilotně na vybraných odděleních, funkční systém paliativní péče založený na spolupráci kvalifikovaného multidisciplinárního paliativního týmu s personálem nemocnice, s pacienty a jejich rodinami a s lokálními poskytovateli domácí hospicové péče,“ uvedla koordinátorka projektu a primářka oddělení dlouhodobě nemocných Květoslava Pejchalová. Ta bude o paliativní péči v novoměstské nemocnici přednášet na 312. přednáškovém večeru České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Spolku lékařů v Novém Městě na Moravě, který se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna v 17 hodin v kulturním domě.